dinsdag, 15. februari 2005 - 22:25

Goed ventileren bevordert leerprestaties

Sittard-Geleen

Een aantal klassen van drie basisscholen in de Westelijke Mijnstreek gaan meedoen aan een project in Zuid-Nederland dat het verbeteren van het binnenmilieu in de scholen beoogt. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat het binnenmilieu in scholen vaak onder de maat is. Dit betekent o.a. dat er een muffe lucht hangt, de lokalen warm zijn en ramen niet geopend worden vanwege de tocht.

Deze omstandigheden kunnen de leerprestaties negatief beïnvloeden en zijn tevens slecht voor de gezondheid. Het verhoogt de kans op griep, leidt tot oogirritatie, hoofdpijn, maar kan ook de concentratie verminderen.

De lucht in leslokalen wordt verontreinigd door de lucht die leraar en leerlingen uitademen en door de geurstoffen die ze verspreiden. Ook uitdamping van stoffen, zoals lijm, draagt aan de verontreiniging bij.
De lucht kan makkelijk ververst worden. Met dit project willen de onderzoekers de lucht in schoolgebouwen onderzoeken en het onderwijzend personeel er bewust van maken dat goed ventileren een positieve uitwerking heeft op de binnenlucht. Dit doen zij middels het verrichten van luchtmetingen. Wanneer er regelmatig wordt gelucht zijn er geen ingrijpende (bouwkundige) maatregelen nodig om de lucht in het schoolgebouw te verversen. De resultaten van dit project zullen in april dit jaar gereed zijn. © BON/John Peters
Provincie:
Tag(s):