woensdag, 21. december 2005 - 10:28

Groeit economie zet door

Den Haag

De Nederlandse economie is in het derde kwartaal van 2005 met 1,3 procent gegroeid. Dat blijkt uit de tweede raming van de kwartaalrekeningen van het CBS. De groei van het bruto binnenlands product (BBP) is 0,4 procentpunt hoger dan bij de eerste raming van 15 november.
<BR>
<BR>De groei van het BBP in het derde kwartaal is vooral te danken aan meer export en verder aantrekkende investeringen. Ook de consumptie van huishoudens en van de overheid waren hoger dan een jaar eerder.

De bijstelling van de economische groei met 0,4 procentpunt is vooral het gevolg van een opwaartse bijstelling van de overheidsconsumptie. Zowel de uitgaven van de overheid als die voor de zorg zijn hoger dan eerder geraamd. Daarnaast vallen ook de investeringen, en in mindere mate de uitvoer en de consumptie van huishoudens, hoger uit dan bij de eerste raming. Daartegenover staat echter een verhoging van de invoer.

Het volume van het BBP is in het derde kwartaal van 2005, na correctie voor werkdag- en seizoeneffecten, met 0,6 procent toegenomen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2005. Dat is 0,3 procentpunt hoger dan bij de eerste raming. De kwartaal-op-kwartaalgroei van 0,6 procent is hoger dan het gemiddelde van de voorgaande vier kwartalen.
Categorie:
Tag(s):