maandag, 6. juni 2005 - 12:44

Huisartsen schrijven vaker antidepressiva voor

Amsterdam

Het voorschrijven van antidepressiva door huisartsen is sneller toegenomen dan dat van andere geneesmiddelen: tussen 1997 en 2000 was de toename jaarlijks 12%, daarna is de groei afgezwakt: van 9% in 2001 via 4,5% in 2002 naar 4% in 2003. (zie www.sfk.nl). Het aantal huisartspatiënten met een depressie lijkt daarentegen de afgelopen vijftien jaar eerder afgenomen dan toegenomen.

Het NIVEL heeft onderzocht waardoor het gebruik van antidepressiva en de groei daarin te verklaren is. De oorzaak blijkt vooral het gegroeide vertrouwen van de huisarts in het nut en de werking van antidepressiva. Druk vanuit de patiënt of de farmaceutische industrie spelen minder sterk een rol. Uit het NIVEL onderzoek blijkt ook dat het gebruik van antidepressiva nog veel hoger zou zijn als huisartsen potentiële gebruikers vaker zouden herkennen. Bij eenderde van de patiënten met een depressie of angststoornis constateert de huisarts geen enkele psychosociale problematiek.

Omgekeerd blijkt dat slechts in 6% van de gevallen een patiënt ten onrechte depressief of angstig wordt bevonden door de huisarts. In het verleden waren deze cijfers niet veel anders. Het onderzoek is verricht in samenwerking met het Centre for Quality of Care Research (WOK). Het onderzoek is gesubsidieerd door het College voor Zorgverzekeringen (CVZ).
Categorie:
Tag(s):