maandag, 21. februari 2005 - 17:36

Hulp bij keuze maken wel of geen donor

Woerden

Wanneer iemand zijn keuze niet heeft laten registreren in het Donorregister, moeten nabestaanden deze voor hen moeilijke en emotionele beslissing nemen. Daarom is het belangrijk dat iedereen zélf die keuze maakt en erover praat met familie. Om het maken van de keuze te ondersteunen, lanceert het NIGZ (Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie) de nieuwe site www.donorwijzer.nl. Iedereen die twijfelt over het donorschap, krijgt advies bij het maken van de keuze.

De Donorwijzer bestaat uit een kennistest en een donorquiz. Twijfel over het donorschap hangt vaak samen met misverstanden over het onderwerp. In de kennistest komen deze misverstanden uitgebreid aan bod. Het advies welke donorkeuze het beste bij iemand past, wordt vervolgens gebaseerd op de antwoorden van de vragen uit het quizgedeelte. Hierbij spelen meer emotionele onderwerpen een rol. NIGZ-Donorvoorlichting wil bezoekers van www.donorwijzer.nl prikkelen om kritisch over het donorschap na te denken en stelling te nemen door hun keuze te laten registreren in het donorregister.

Permanente voorlichtingscampagne
De Donorwijzer maakt deel uit van de permanente donorvoorlichtingscampagne die het NIGZ in opdracht van het ministerie van VWS uitvoert. De campagne heeft tot doel om meer Nederlanders op de hoogte te brengen en bewust te maken van de diverse aspecten van het donorschap, hen te stimuleren zich te laten registreren als donor en het onderwerp te bespreken met familie. In Nederland is nog altijd een groot gebrek aan donoren, mede omdat van veel overledenen niet bekend is of zij donor hadden willen zijn.

Meer informatie www.donorwijzer.nl
Categorie:
Tag(s):