maandag, 28. maart 2005 - 15:03

'Indrinken' leidt tot meer geweldsdelicten

Politie Ijsselland en burgemeesters uit de daartoe behorende steden constateren een toename van het uitgaansgeweld en leggen een link naar het vooral onder jongeren populaire fenomeen van indrinken. Veelal thuis wordt er stevig gedronken voordat het eigenlijke stappen begint. Een groot probleem, maar wat kan het tij doen keren?

Voor burgemeester Hayo Apotheker van Steenwijkerland is de maat vol. Beter gezegd, de alcoholmaat en het daaraan gekoppelde alcoholpercentage want tijdens het regionaal college, een bijeenkomst van het algemeen bestuur van politie Ijsselland, stelt deze burgemeester voor om van het indrinken een regionaal agendapunt te maken. Uit cijfers blijkt dat het aantal geweldsdelicten in de regio Ijsselland het afgelopen jaar aanzienlijk is toegenomen. Bij het merendeel van deze delicten is er alcohol in het spel en vinden de bedreigingen en mishandelingen tijdens stapavonden en in het weekend plaats. Vooral de informele sfeer van het thuis indrinken, ook financieel voordeliger, baart het regionaal bestuur zorgen. Op de tweedaagse conferentie in Warnsveld werd gesproken over het Dalfser experiment. Deze Overijsselse plaats brengt momenteel in kaart op welke plekken dat indrinken plaatsvindt. Het is niet de bedoeling om die plekken te sluiten; gedacht moet worden aan het starten van een vorm van bewustwording op die locaties. Zo zouden meerdere indrinkplekken, zoals een caravan of een deel van een boerderij, uit oogpunt van brandveiligheid een extra gevaar kunnen opleveren. Of de aangesloten gemeenten binnen het regionaal college ook tot een Dalfser bewustwordingsproces overgaan, is nog niet duidelijk. Dat er iets moet gebeuren aan het overmatige alcoholgebruik, ook bij jongeren onder de zestien jaar, staat vast. Het is een bekend gegeven waar lokale overheden al jaren tegen strijden.

© BON/ Tekst: MediaHuis Zwolle
Foto: Robert Hoetink.
Provincie:
Tag(s):