vrijdag, 16. december 2005 - 8:42

Integraal veiligheidsbeleid staat centraal in Veiligheidsbrief

Woudenberg

Burgemeester R.L. Boer van Woudenberg heeft deze week de Veiligheidsbrief 2006 aangeboden aan de gemeenteraad van Woudenberg. In de Veiligheidsbrief wordt aangegeven waar de prioriteiten voor het komende jaar liggen als het om (het gevoel van) veiligheid gaat. De brief is opgesteld in samenwerking met de politie en het openbaar ministerie.

In de Veiligheidsbrief 2006 staat het Integraal veiligheidsbeleid centraal. Daarmee wordt een overzicht van alle projecten bedoeld, die betrekking hebben op de veiligheid. Het veiligheidsbeleid-nieuwe-stijl geeft aan (1) welke objectieve veiligheid moet worden bereikt, (2) binnen welk tijdsbestek dit moet worden gerealiseerd en (3) wat nodig is om dat doel te halen. Daarnaast wordt in het Integraal veiligheidsbeleid óók aandacht besteed aan de subjectieve veiligheid – met andere woorden: het veiligheidsgevoel van de inwoners.

In 2006 gaat de politie méér aandacht besteden aan de overlast door jongeren, bijvoorbeeld bij de Paulus Potterlaan (vernielingen) en bij de bushalte aan de Maarsbergseweg (Starlightbus). Medio december evalueert de gemeente, samen met de politie, de firma Starlight en de omwonenden de eerder genomen maatregelen.

Andere prioriteiten in 2006 zijn de aanpak van de verkeersonveiligheid, het opleiden en oefenen van het crisisbeheersingsplan, de veiligheid in en om het Henschotermeer en de aanpak van het huiselijk geweld. Niet minder belangrijk is de overdracht van de niet-kerntaken van de politie aan de gemeente. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het lesgeven op scholen, de administratie van het toezicht op woningen tijdens de vakantie en het opsporen en verwijderen van autowrakken.
Provincie:
Tag(s):