vrijdag, 14. januari 2005 - 11:51

Inwoners geven mening over landschaps ontwikkelingsplan via internet

Renkum

De gemeente Renkum werkt momenteel aan het opstellen van een Landschap Ontwikkelingsplan (LOP). In een LOP worden beleidskeuzes gemaakt voor het Renkumse buitengebied voor de komende 10 jaar. Naast de gebruikelijke structuur van een project-, stuur- en klankbordgroep om een dergelijk plan op te stellen, heeft de gemeente Renkum een nieuw element toegevoegd, namelijk gebruik maken van het internet. Wethouder Van Uitert heeft op 11 januari 2005 de internetsite www.renkum.nl/lop geopend. Op deze internetsite is informatie te vinden over wat een LOP is, hoe het tot stand komt, hoe het Renkumse buitengebied eruit ziet en is er een forum om de meningen van de inwoners over het LOP te peilen.

Met de lancering van het forum kunnen burgers vanaf medio januari hun stem laten horen door te reageren op stellingen. Die zijn gekoppeld aan de twee modellen die voor het LOP worden uitgewerkt en uiteindelijk moeten resulteren in één eindvisie. Per model zijn vier stellingen geformuleerd waarbij voorbeelden de abstracte benadering moeten verduidelijken.
De klankbordgroep krijgt hierbij als extra taak de ingekomen reacties te verwerken. Op de site zal hun oordeel te vinden zijn. Met deze werkwijze worden burgers in de opbouwfase van het plan al betrokken en zijn zij beter geïnformeerd wanneer het stuk de formele inspraak ingaat. In een gemeente met een verhoudingsgewijs groot buitengebied is draagvlak voor ontwikkelingen van welke aard dan ook altijd van het grootste belang!

Ontwikkeling landschap
De gemeente Renkum ziet in een LOP de ideale opvolger van haar landschapsbeleidsplan. Wethouder Van Uitert beschouwt het als een belangrijke bouwsteen voor de uitwerking in verder beleid in bijvoorbeeld het bestemmingsplan buitengebied. Hij is ook bijzonder gecharmeerd van de O in het LOP en de invulling die de gemeente aan de ontwikkeling van het landschap kan geven. Hij ziet het Landschap Ontwikkelingsplan als een instrument voor het bepalen van een visie op landschap in wensen en concrete en uitvoerbare projecten, zonder zware procedures, zoals de vaststelling van een bestemmingsplan. Tenslotte dient het plan als vertrekpunt voor de kwaliteitsverbetering van het landschap.

Uw mening telt
Uw mening over het LOP is belangrijk voor de gemeente Renkum. Daarom kunt u tijdens het proces tot aan het moment dat het LOP de officiële inspraak ingaat een aantal keren uw mening geven over een aantal stellingen op de internetsite www.renkum.nl/lop. U kunt tot 5 februari een reactie geven. De reacties worden voorgelegd aan de klankbordgroep die de totstandkoming van het LOP begeleidt. Op de site is ook te lezen wat met uw reactie is gedaan.

De stellingen zijn ook op papier verkrijgbaar bij de Informatiebalie in het gemeentehuis.

Stellingen
Hieronder zijn als voorbeeld enkele van de actuele stellingen weergegeven

- In het buitengebied zijn ‘landschappelijke vormen van wonen’ denkbaar én acceptabel als daarmee -ter compensatie- verbetering van de kwaliteit van het landschap kan worden bereikt c.q. betaald.
Bijvoorbeeld: meer woningen in de landgoederen; in bestaande bebouwing ofwel in nieuwbouw, als daarmee beheer op lange termijn goed geregeld is.

- Versterken van het recreatieve gebruik van het landschap kan leiden tot nieuwe inkomstenbronnen waarmee de kwaliteit van het landschap behouden blijft of kan worden verbeterd. Renkum is immers van oudsher een recreatief gebied met z’n landgoederenzone; met een grote diversiteit aan landschappen, prachtige uitzichten en aantrekkelijke ‘pleisterplaatsen’.
Bijvoorbeeld: een tuinshow of gardenfair op Laag Oorsprong, slechts toegankelijk tegen betaling.

- De landbouwsector heeft toekomstkansen in het beheer van natuur en door recreatief medegebruik. Ook nieuwe activiteiten zijn denkbaar.
Bijvoorbeeld: als paardenstalling, minicamping, kinderboerderij, fietsverhuur, kaasmakerij of voor verhuur van langlaufmateriaal.
Provincie:
Tag(s):