donderdag, 23. juni 2005 - 12:22

Kabinet koppelt 800 miljoen voor waddenzee aan gasboren

De Waddenprovincies en -gemeenten hebben overeenstemming bereikt met het kabinet over een bedrag van 800 miljoen euro aan investeringen in het Waddengebied. Het kabinet heeft onder druk van onder andere de provincies, gemeenten en de Tweede Kamer, nu toch besloten om het bedrag op te hogen. Dit onder voorwaarde dat de compensatie van de beëindiging van de mechanische kokkelvisserij dan uit het fonds zal moeten worden betaald. Tevens heeft het kabinet hierbij een politieke koppeling gelegd tussen het besluit om gaswinning onder de Waddenzee toe te staan en het Waddenfonds.

De noordelijke waddenprovincies en gemeenten zijn geen voorstander van een koppeling tussen het waddenfonds en het toestaan van gasboringen in de waddenzee: er is volgens hen hoe dan ook noodzakelijk om te investeren in het Waddengebied. Het Waddenfonds komt voort uit een advies uit 2004 van de door het kabinet ingestelde Commissie Meijer. Deze commissie constateert dat “er een omvangrijk investeringsplan nodig is voor de versterking en het beheer van de waddennatuur, en voor een duurzame ontwikkeling van het Waddengebied�. Volgens de commissie Meijer is daartoe minimaal 800 miljoen euro nodig. Aanvankelijk was het kabinet slechts bereid om 500 miljoen euro uit te trekken.
Provincie:
Tag(s):