vrijdag, 2. december 2005 - 10:01

KPN koopt Nozema

Den Haag

KPN en de Nederlandse Staat hebben in principe overeenstemming bereikt over de overname van alle aandelen van Nozema Services door KPN, voor een bedrag van EUR 75 miljoen. Met de verwerving van de Radio en Televisie activiteiten van Nozema zet KPN een belangrijke stap in de uitvoering van zijn 'Multi Play' strategie gericht op het uitbouwen van KPN tot een aanbieder van vaste en mobiele telefonie, breedband internet en TV diensten.

De acquisitie in contanten zal worden betaald uit de bestaande financiële middelen die KPN ten dienste staan. De overname behoeft de goedkeuring van de NMA alsmede positief advies van de ondernemingsraden van KPN en Nozema Services. Om tegemoet te komen aan eerder dit jaar geuite bezwaren door de NMA omtrent de toegang tot de torens die KPN bezit, is KPN met de Staat overeengekomen dat het management over die zendmasten voor het verlenen van toegang voor analoge radio zal worden uitbesteed aan een onafhankelijke derde. Over de details zal de komende tijd verder met de NMA worden gesproken.

KPN is door deze transactie in staat digitale ether televisie versneld landelijk uit te rollen en hiermee vanaf eind 2006 in heel Nederland consumenten een alternatief te bieden voor de kabel. De overname verzekert de toekomst van Nozema Services, ook na het wegvallen van huidige analoge TV en radio diensten door de migratie naar digitale technieken.
Met de overname van Nozema Services verdubbelt KPN zijn aandeel in Digitenne tot 80%. KPN is vanaf de oprichting van Digitenne een van de grootste aandeelhouders en financiers van Digitenne.

Sinds de start van KPN's Digitale ether TV activiteiten is KPN tevens de grootste klant van Digitenne.
KPN heeft ruim 100.000 digitale TV klanten op basis van het Digitenne pakket. Digitenne heeft daarnaast zo'n 60.000 klanten, verworven door zowel retail- als wholesale activiteiten. Deze 160.000 klanten vormen ruim 2% van de totale Nederlandse TV markt en ruim 4% binnen het huidige DVB-T dekkingsgebied in met name de Randstad.
Categorie:
Tag(s):