dinsdag, 23. augustus 2005 - 17:58

Maastricht verhoogt boetes voor afvaldump

Maastricht

Maastrichtenaren gaan binnenkort fors meer betalen voor het dumpen van afval. De boetes kunnen hierbij oplopen tot ruim 100 euro. De gemeente wil op deze manier de vervuilers harder aanpakken.

De Grondslag voor de hogere boetes ligt in de nieuwe gemeentelijke afvalverordening die de gemeenteraad in september vaststelt.

Tot nu toe werden overtredingen via het strafrechtelijk spoor aangepakt. Voor een overtreding werd een proces-verbaal uitgeschreven van ongeveer 50 euro. In de toekomst kan dat via de privaatrechtelijke weg. Gemeenten kunnen hierdoor de kosten die gemoeid zijn met het opruimen van het afval in rekening brengen bij de veroorzaker. Het gaat dan bijvoorbeeld om verkeerd aangeboden huisvuil of achtergelaten en gedumpt huisvuil. Er mogen alleen kosten in rekening gebracht worden die daadwerkelijk verband houden met het ongedaan maken van de overtreding. Zo kost het opruimen van een vuilniszak 108 euro. Het bedrag kan oplopen als er meer afval en dus meer kosten aan verbonden zijn. De geïnde boetes komen in de Gemeentekas terecht.

Volgens wethouder Wim Hazeu past het verhogen van de boetes in het Gemeentelijk beleid waarbij het principe; ‘de vervuiler betaalt’ centraal staat. De afgelopen periode heeft de gemeente fors geïnvesteerd in het op orde brengen van de voorzieningen. Zo zijn alle milieuperrons onlangs ondergronds gebracht. Ook wijst de Gemeente op de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een schone stad door de campagne Sjiek en Sjoen? Samen doen!
Provincie:
Tag(s):