woensdag, 22. juni 2005 - 15:49

Minder wandelmogelijkheden in Nederland

Amstelveen

Het gaat in ons land niet goed met de mogelijkheden om te wandelen. Vooral dichtbij de woonomgeving worden wandelaars getrakteerd op onveilige situaties, op afgesloten terreinen en paden en op barrières in de vorm van snelwegen, waterwegen en spoorlijnen. Met name bij die laatste is de tendens in toenemende mate om spoorwegovergangen helemaal af te sluiten.

Hierbij wordt voorbij gegaan aan de belangen van wandelaars en fietsers die juist zijn aangewezen op recreatieve routes. Uit onderzoek onder ANWB-leden blijkt dat de aanwezigheid van aantrekkelijke wandelmogelijkheden hoog scoort op de lijst met gewenste voorzieningen in de woonomgeving.
Ook de politiek in Den Haag begint het belang in te zien van goede wandelmogelijkheden.

Op 23 juni wordt een Algemeen Overleg gehouden met de ministers Veerman en Peijs. De ANWB hoopt dat dit overleg zal leiden tot goede afspraken tussen partijen die verantwoordelijk zijn voor infrastructuur en recreatiemogelijkheden in ons land. De gezamenlijke brief die onlangs door de koepelorganisatie Wandelplatform naar de woordvoerders in de kamer is gestuurd, is dan ook mede namens de ANWB onderschreven.

Er liggen met een ogenschijnlijk voor de hand liggend onderwerp als ‘wandelen’ diverse aanknopingspunten bij rijksbeleid. Goede wandelmogelijkheden zijn van belang voor een aantrekkelijk woon- en werkklimaat (VROM), met gezondheid, sportief bezig zijn en bewegen (VWS), met toegankelijkheid van het landelijk gebied en agrotoerisme (LNV) en met beperking van onnodig autoverkeer (V&W).
Categorie:
Tag(s):