vrijdag, 21. januari 2005 - 18:58

Minister Dekker doet NIMBY-verzoek

Den Haag

De gemeente Onderbanken wordt verzocht medewerking te verlenen aan het afzagen van 6 hectare bomen in de Schinveldse bossen. Dit schrijft minister Sybilla Dekker in een brief aan de gemeente. De Schinveldse bossen liggen in de aanvliegroute van de NAVO vliegbasis, dat net over de grens in het Duitse Geilenkirchen ligt. De bevolking van de gemeente Onderbanken, waar Schinveld onder valt, is fel tegen de voorgestelde bomenkap.

Het liefst zien de bewoners dat de vliegbasis met de lawaaiige AWACS-toestellen, die hier vandaan vertrekken, wordt gesloten.
Het afzagen van de te hoge bomen is nodig vanuit het oogpunt van veiligheid voor de vliegtuigen. De minister heeft hiertoe een NIMBY-verzoek bij de gemeente ingediend om een vrijstelling te krijgen voor het betreffende bosgebied. Indien de gemeente de minister hierin niet tegemoet komt, zal de minister de vrijstelling zelf verlenen. De minister heeft verklaard dat de geluidsoverlast niet zal toenemen door de lagere vliegroute. Ook heeft ze toegezegd dat er op een ander locatie een vervangend bosperceel van 6 hectare zal worden aangelegd.
© BON/foto: John Peters.
Provincie:
Tag(s):