woensdag, 2. februari 2005 - 21:27

Nieuwe burgemeester Wognum

Wognum

De gemeenteraad van Wognum heeft unaniem besloten om de heer Mr. N. Meijer aan te bevelen als de nieuwe burgemeester van de gemeente Wognum.
<BR>Hij is de beoogde opvolger van Mw. Drs. I. Günther, die sedert 15 juli 2002 het ambt van burgemeester in de gemeente Wognum waarneemt.

Niek Meijer is geboren op 1 maart 1959 en woonachtig te Leerdam. Hij is gehuwd en heeft twee kinderen. De heer Meijer participeert als advocaat in het kantoor Meesters van zaken Advocaten te Leerdam. Hij was onder meer lid van de werkgroep en toetsingscommissie Vreemdelingen- en Asielrecht, het werkoverleg van de Orde van Advocaten in Dordrecht en waarnemend Deken van de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten te Dordrecht. Thans is hij lid van het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten. Daarnaast is hij werkzaam als mediator en freelance trainer. Sinds 1997 is hij lid van de landelijke VVD en van de VVD, afdeling Leerdam. Tevens is hij enige tijd als raadslid werkzaam geweest in Leerdam en een aantal daaruit voortvloeiende nevenfuncties, zoals secretaris van de afdeling, lid van de steunfractie. Ook heeft hij een aantal functies gehad in diverse bezwaar- en klachtencommissies.
© BON
Provincie:
Tag(s):