woensdag, 2. februari 2005 - 10:06

Nieuwe Streekplan Gelderland gaat de inspraak in

Gelderland

Hoe gebruiken we in de toekomst de ruimte in Gelderland? Dat staat in het nieuwe Streekplan Gelderland 2005 dat Gedeputeerde Staten van Gelderland op 14 december jl. in ontwerp heeft vastgesteld.

Het streekplan geeft de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid voor de komende jaren weer. Tegelijk met het ontwerpstreekplan heeft Gedeputeerde Staten de Strategische Milieubeoordeling (SMB) vastgesteld, die op grond van de Europese richtlijn voor het nieuwe streekplan is uitgevoerd.

Het ontwerp-streekplan en het SMB-rapport gaan nu de inspraak in. Beide stukken liggen van 7 februari tot 8 maart ter inzage, o.a. in de stadswinkel van Harderwijk. De informatie staat ook op www.gelderland.nl/streekplan. Een informatiekrant over het streekplan is verkrijgbaar in de Stadswinkel en de openbare bibliotheek.

De provincie organiseert in de regio Noord-Veluwe een informatiemarkt en -bijeenkomst op donderdag 17 februari vanaf 19.30 uur in zalencentrum De Pineta, Elspeterweg 6, Nunspeet.

Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk bedenkingen tegen het ontwerp-streekplan indienen en opmerkingen maken over het SMB-rapport bij Provinciale Staten van Gelderland, secretariaat Streekplan, Antwoordnummer 411, 6800 GX Arnhem of via het elektronisch inspraakformulier op www.Gelderland.nl/streekplan.

Verder geeft Provinciale Staten iedereen gelegenheid met haar van gedachten te wisselen over het ontwerpstreekplan en het SMB-rapport op vier bijeenkomsten, o.a. op dinsdag 29 maart om 19.30 uur in De Reehorst in Ede. Informatie: Secretariaat Streekplan, tel. (026) 3598899 of omgevingsplannen@prv.gelderland.nl.
Provincie:
Tag(s):