woensdag, 20. juli 2005 - 10:35

Ondergronds bankieren nieuw fenomeen

Den Haag

Ondergronds bankieren is een wereldwijd groeiend fenomeen. Het IMF schat dat er op dit moment jaarlijks wereldwijd voor ongeveer 100 miljard dollar via ondergrondse banken naar het buitenland wordt overgemaakt. Ondergrondse banken in Nederland overtreden de Wet inzake de geldtransactiekantoren (Wgt) die sinds juli 2002 van kracht is. Uit opsporingsonderzoeken van de politie en FIOD-ECD blijkt dat ook in Nederland ondergrondse banken actief zijn. Over het exacte aantal ondergrondse banken en de bedragen die hiermee gemoeid zijn bestaan slechts zeer ruwe schattingen.

Het gaat om 'bankiers' die zich primair richten op familiebetalingen door (bepaalde groepen) migranten, maar er zijn bij de politie ook voorbeelden bekend van grootschalig opererende ondergrondse banken die speciaal zijn opgezet om criminelen te bedienen.

Ondergrondse banken geven criminelen en terroristen de mogelijkheid om, vaak zonder nalaten van een papieren spoor, buiten het zicht van de autoriteiten geld van het ene naar het andere land te verplaatsen. Bestrijding van het ondergronds bankieren is daarom van belang in het kader van de strijd tegen het witwassen en de financiering van terroristische activiteiten.

Dit staat in een brief die minister van Zalm van Financiën en minister Donner van Justitie woensdag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd over het verschijnsel 'ondergronds bankieren' en de maatregelen die de overheid neemt om deze illegale vorm van financiële dienstverlening tegen te gaan. © BON - foto: FBF.nl
Categorie:
Tag(s):