zondag, 27. november 2005 - 23:29

Project Handhaving afgifte gevaarlijk afval

Zeeuwse bedrijven lopen de kans extra te worden gecontroleerd op hun omgang met gevaarlijke afvalstoffen. De Zeeuwse gemeenten, die bij een voorafgaand stimulerings-project waren betrokken, gaan hiervoor ongeveer 100 bedrijven bezoeken.Tijdens de reguliere milieucontrole is er aandacht voor het op de juiste wijze om-gaan met gevaarlijke afvalstoffen.

Nu wordt extra aandacht besteed aan het op de juiste wijze afgeven van gevaarlijk afval en aan de nieuwe administratieve verplichtingen die hierbij gelden. Een bedrijf moet gedurende 5 jaar na afgifte kun-nen aantonen aan wie het gevaarlijk afval is afgegeven.

Per 1 januari 2005 gelden nieuwe administratieve verplichtingen voor de afgifte van afvalstoffen. Vanaf 15 juli 2005 kunnen handhavers via internet gegevens hierover raadplegen. Op www.lma.nl staat meer informatie over het vernieuwde systeem.

Bij ernstige overtredingen kunnen de handhavers een beroep doen op het Regio-naal milieuteam van de politie Zeeland. De 100 controles zullen in de komende maanden plaatsvinden en zullen, naar verwachting eind januari 2006, afgerond zijn.
Provincie:
Tag(s):