vrijdag, 25. november 2005 - 10:27

'Rode Vossen' blijven

Lelystad

Begin dit jaar zijn de effecten van het Veilig Op Straat (VOS) project in Flevoland onderzocht. De resultaten van dit onderzoek zijn zonder meer positief te noemen. Alle deelnemende instanties zijn tevreden met de uitkomst van de effectmeting. De rode jasjes blijven, gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds, actief én zichtbaar in de gemeenten Dronten en Lelystad. Dit is donderdag bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst op het hoofdbureau van politie in Lelystad.

Het uitgevoerde onderzoek moest inzicht geven in de resultaten van het VOS-project op het gebied van scholing en werk en de effecten op de omgevingsveiligheid.

De deelnemende instanties de gemeente Dronten, gemeente Lelystad, Concern voor Werk en Politie Flevoland, zijn tevreden over de uitkomsten van het onderzoek. Inmiddels is een gemiddelde positieve uitstroom van 53 procent behaald. Het kan natuurlijk altijd beter. Het project streeft er dan ook naar dat een gemiddeld hoger percentage VOS-jongeren uitstroomt naar een baan of een vervolgopleiding.

Uit de effectmeting blijkt dat van de 70 ex-VOS deelnemers de helft na afronding van het project werk heeft of is teruggegaan naar school. In Dronten heeft 68 procent van de ex-deelnemers werk of volgt scholing. In Lelystad ligt dit percentage lager, namelijk 38 procent. Hier hebben 16 van de 42 jongeren inmiddels werk of volgen een opleiding. De oorzaak van dit lagere percentage moet, volgens de onderzoekers, onder meer gezocht worden in de problematische thuissituatie en het verschil tussen het dorpse Dronten en het stadse Lelystad.

De inzet van de VOS-jongeren op straat en daarmee een groter veiligheidsgevoel van burgers is moeilijk meetbaar. Het oordeel over de effecten van het VOS-project, dus het imago en de zichtbaarheid van de rode jasjes, is volgens wijkagenten, jongerenwerkers en, winkeliers goed te noemen.
Provincie:
Tag(s):