woensdag, 19. januari 2005 - 11:43

Ruim € 2,7 miljoen voor aanpak N383

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten om ruim
<BR>€ 2.770.000,-- beschikbaar te stellen voor de herinrichting van het wegvak
<BR>Berlikum – St. Annaparochie van de N383. Door dit besluit kan dit voorjaar gestart worden met de uitvoering van het reconstructieplan, dat mede gefinancierd wordt
<BR> door de gemeente Het Bildt.

De vormgeving van de provinciale weg N383 komt niet overeen met de functie van de weg. De weg is te smal, met name voor vracht- en landbouwverkeer, waardoor voertuigen nogal eens in de berm geraken. Om deze verkeersonveilige situatie op te heffen is in 2003 door de provincie een reconstructieplan opgesteld.

De reconstructie voorziet in de aanleg van een nieuwe brede hoofdrijbaan ten oosten van de huidige rijbaan, tussen de nieuw aan te leggen rotonde bij ’t Lurkypolspaed en de fietstunnel bij Berlikum. De huidige rijbaan wordt ingericht als parallelweg voor langzaam verkeer en plaatselijk autoverkeer. Daarnaast wordt er een ontsluitingsweg gerealiseerd tussen de nieuwe rotonde en de Súdhoekstermiddelwei.
©BON/Provincie Fryslân
Provincie:
Tag(s):