maandag, 6. juni 2005 - 14:07

Sluiting politiebureau onaanvaardbaar

Zwolle

<BR>Op 1 september aanstaande wordt de politiepost in Zwolle-Zuid gesloten. Oorzaak van deze opmerkelijke sluiting is geldgebrek. De Zwolse politiek reageert furieus, het gevoel van veiligheid komt weer op de tocht te staan nu de plannen van een voorgenomen sluiting van het wijkbureau in de Zwolse woonwijk zuid zijn uitgelekt.

Zowel de fracties van het CDA, VVD en de PvdA hebben vragen gesteld. Met de bouw van een nieuw winkelcentrum in Zwolle-Zuid vraagt de fractie van de PvdA zich af of er wellicht mogelijkheden zijn om in dit nieuwe centrum een politiepost te stationeren. Tijdens de algemene raadsvergadering van vanavond zullen de drie fracties vragen stellen aan het college van B&W. De drie grote politieke partijen zijn van mening dat sluiting voorkomen dient te worden. Naast de kritiek vanuit de politiek hebben ook de wijkvereniging, directies van scholen en het wijkbeheersteam hun verontrusting uitgesproken. De fracties van de VVD en het CDA hebben unaniem al een ‘onaanvaardbaar’ over de gang van zaken uitgesproken. Vooral in een tijd waarin het veiligheidsgevoel van de bewoners op de proef wordt gesteld is de voorgenomen sluiting van dit wijkbureau een slechte zaak. De Zwolse wijk heeft nogal te maken met randgroepjongeren en in het weekend zijn er vaak meldingen van vernielingen aan geparkeerde auto’s.

Tekst: MediaHuis Zwolle
Foto: Alain de Jong
Provincie:
Tag(s):