vrijdag, 14. oktober 2005 - 9:24

Utrechtse lucht nog zorgenkindje

Utrecht

In het jaar 2004 is de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht iets verbeterd, maar dat kwam vooral door de betere weersomstandigheden. In het kader van het Besluit Luchtkwaliteit stelt de provincie jaarlijks een rapportage samen over de luchtkwaliteit. Bij twintig gemeenten is op één of meer locaties een overschrijding van de grenswaarde geconstateerd waarboven gezondheidsklachten kunnen optreden.

Op verschillende locaties in de gemeente Utrecht, Amersfoort, Nieuwegein, Bunnik en Breukelen is de tijdelijke drempel voor stikstofdioxide overschreden. Uit de Rapportage 2004 blijkt verder dat veel gemeenten niet heel voortvarend handelen als het gaat om het voldoen aan hun verplichtingen. Zo is de rapportage van de gemeente IJsselstein nog niet binnen. Ook hebben zeven van de acht gemeenten die naar aanleiding van de slechte cijfers in 2003 een luchtkwaliteitplan moesten opstellen dit nog niet gedaan.
Provincie:
Tag(s):