woensdag, 19. januari 2005 - 13:42

Wet kinderopvang vernieuwd

Gelderland

Veel ouders combineren werk of een cursus met de zorg voor kinderen. Dan is goede kinderopvang belangrijk. Hier leest u meer over de verschillende manieren van kinderopvang en wie de kosten betaalt.
<BR>
<BR>Sinds 1 januari 2005 is er een nieuwe Wet kinderopvang. Deze wet regelt de kwaliteit en financiering van kinderopvang. De wet geldt voor het kinderdagverblijf (crèche) de gastouderopvang en de buitenschoolse opvang (bso).

Volgens deze wet moeten ouders, werkgevers en overheid samen de kosten van formele kinderopvang dragen. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en wordt via de Belastingdienst betaald.
Met een bijdrage van de overheid wordt kinderopvang ook voor ouders met lage inkomens betaalbaar.

Van de werkgevers van beide ouders wordt verwacht dat zij bijdragen aan kinderopvang. Informeer bij uw werkgever naar de regeling voor kinderopvang of check de Collectieve Arbeids Overeenkomst (CAO). Als de werkgever niet bijdraagt springt de overheid extra bij.
Ook als u geen werkgever heeft kunt u vaak toch een bijdrage ontvangen. Dit kan als u in een reïntegratietraject zit, student bent of een verplichte inburgeringscursus volgt. Ook zelfstandige ondernemers kunnen een bijdrage ontvangen.
Loopt het reïntegratietraject via het UWV, neem dan met het UWV contact op.

Meer informatie over de nieuwe Wet kinderopvang: www.wetkinderopvang.nl
Provincie:
Tag(s):