vrijdag, 7. oktober 2005 - 15:36

Wetsvoorstel Autoriteit Financiële Markten

Den Haag

De ministerraad heeft op voorstel van minister Zalm van Financiën en minister Donner van Justitie ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een wetsvoorstel waarmee het toezicht op de jaarverslaggeving van beursgenoteerde ondernemingen wordt geregeld. Het door het wetsvoorstel te introduceren toezicht moet bijdragen aan een verbeterde toepassing van de verslaggevingsvoorschriften door beursgenoteerde onderneming en een verder herstel van het vertrouwen in de financiële markten.

In het wetsvoorstel krijgt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de bevoegdheid jaarrekeningen te toetsen aan geldende regelgeving en op te treden als er twijfels zijn over de toepassing van die regels.

In de huidige regelgeving met betrekking tot jaarrekeningen ontbreekt een mechanisme om op systematische wijze tekortkomingen in de financiële verslaggeving op te sporen. Ook kent de huidige procedure een hoge drempel voor een individuele belegger om een procedure tot herziening van de financiële verslaggeving te starten, met name door de hoge kosten.
Categorie:
Tag(s):