donderdag, 24. februari 2005 - 11:58

Winkelcentrum Stadshagen wil buurtwacht

Zwolle

Het nieuwe Zwolse winkelcentrum Stadshagen is amper vier maanden geopend maar met de veiligheid lijkt het slecht gesteld. Winkeliers vrezen een terugloop van klanten als er niet snel actie wordt ondernomen. Er wordt gesproken over het inzetten van een buurtwacht.
<BR>De overlast van hangjongeren is de winkeliersvereniging een doorn in het oog. Om het verval tegen te gaan heeft de vereniging sinds kort een bewakingsdienst ingesteld.

Professionele mensen die 24 uur per week toezicht houden. Vooral de locatie in en rond de ondergrondse parkeergarage baart zorgen. Jongeren vinden de overlast meevallen. Hun klacht is meer op het gemeentelijke jongerenbeleid gericht. Er is gewoon te weinig te doen in Zwolle’s nieuwste wijk. De klacht van de jongeren valt, heel opmerkelijk, samen met het voornemen van de gemeente om meer aan jeugdparticipatie te gaan doen. Een actieplan dat voorziet in een digitaal Jongeren Informatiepunt (JIP) en een virtuele jongerenraad. Het college van B en W heeft deze week het licht op groen gezet en kan er voor bepaalde jongerenactiviteiten een stimuleringssubsidie worden aangevraagd.

Voor bewoners van Stadshagen is dat kennelijk niet voldoende. Zij verlangen meer adequate maatregelen en via een speciale vergadering van de winkeliersvereniging op 1 maart zullen zij hun plannen openbaar maken. Die behelzen ondermeer het formeren van een buurtwacht van circa dertig bewoners. Vooral het deel rond de parkeergarage en directe omgeving zal daarbij nauwlettend in de gaten worden gehouden. Rink-Jan Postma, manager van het winkelcentrum, vindt de overlast vervelend maar beslist nog niet hopeloos. Toch wil hij het signaal vanuit de buurt niet bagatelliseren. ‘Het is goed als bewoners de boel in de gaten houden en zorg dragen voor sociale controle. Dat ontbreekt vaak in nieuwbouwwijken’, zei hij onlangs in een interview met de Stentor.
© BON/ tekst PBN/foto: Alain de Jong.
Provincie:
Tag(s):