vrijdag, 18. februari 2005 - 18:48

Ziekenhuis schrijft dure medicijnen wel voor

Hoorn

Het Westfries Gasthuis in Hoorn schrijft kankerpatiënten wel de medicatie of therapieën voor die ze nodig hebben ook al zijn deze erg duur. Zolang de behandeld oncoloog de medicatie zinvol vindt, krijgt de patiënt deze voorgeschreven. Door deze manier van werken komt het WFG echter wel in de financiële problemen.

De medicijnen waar het om gaat zijn standaardbehandelingen die het leven van een patiënt met borst- of darmkanker met vier tot zes maanden kan verlengen. Het ziekenhuis vindt dat patiënten die echt baat bij deze medicijnen hebben, deze zeker moeten krijgen. Omdat het ziekenhuis met het voorschrijven van deze dure medicatie de begroting voor medicijnen overschrijdt, zullen de kosten ergens anders op de begroting gecompenseerd moeten worden. De directie van het ziekenhuis wil in overleg met de zorgverzekeraars het budget voor medicatie verhogen. © BON / Miranda van der Sloot
Provincie:
Tag(s):