woensdag, 4. januari 2006 - 10:40

Afgeschreven vuilniswagens voor Bosnië

Middelburg

Wethouder Huub van Klinken van de gemeente Middelburg heeft woensdagochtend twee afgeschreven huisvuilwagens aan een delegatie van het Bosnisch kanton Tuzla geschonken. De gemeenteraad van Middelburg heeft in 2005 besloten geld beschikbaar te stellen voor vervanging van twee oude huisvuilwagens. Nu sinds oktober twee nieuwe wagens in de straten van Middelburg rijden, kunnen de oude wagens worden ingezet in Bosnië.

Een delegatie onder leiding van Sead Boric, technisch directeur gemeentewerken van het kanton Tuzla, heeft beide huisvuilwagens met bijbehorend reservematerieel in ontvangst genomen. De wagens zullen worden ingezet in de gemeentes Kladanj en Gracanica.

De gemeente Middelburg en het bestuur van Tuzla zijn via Martin Aalders, voormalig opbouwwerker in de wijk Nieuw-Middelburg, in contact gebracht. Hij heeft jarenlang namens de Nederlandse overheid in Bosnië gewerkt. Een van zijn taken was het opstarten van het dagelijks leven in de omgeving van Tuzla.

Specifiek had hij de zorg over de voertuigen en ander materieel voor het inzamelen van het huishoudelijk afval.
Provincie:
Tag(s):