dinsdag, 10. januari 2006 - 10:18

Nieuwe reddingboot voor Hoek van Holland

Hoek van Holland

Het reddingstation Hoek van Holland van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) heeft een nieuwe reddingboot. De reddingboot met de naam Jeanine Parqui (type Arie Visser) is zaterdag 7 januari gedoopt in de Berghaven van Hoek van Holland. De doop werd verricht door mevrouw Mr. H.M.A. (Mariëtte) Opstelten-Dutilh, echtgenote van burgemeester Yvo Opstelten van Rotterdam. Met de doop werd de nieuwe reddingboot ook officieel overgedragen aan KNRM reddingstation Hoek van Holland.

De doopplechtigheid werd bijgewoond door zo’n 300 genodigden. Onder hen bevonden zich onder andere familieleden van de overleden Jeanine Parqui, afgevaardigden van reddingsbrigades, politie, brandweer en andere scheepvaart autoriteiten. Van diverse KNRM reddingstations waren mensen gekomen, waarvan de directe buurstations met hun reddingboten. Tijdens de vaartochten op de Nieuwe Waterweg waren deze schepen een prachtig gezicht, mede door het fraaie zonnige weer.

Door een nalatenschap van mevrouw Jeanine Parqui is de KNRM in staat geweest de gelijknamige reddingboot te laten bouwen. Jeanine Parqui overleed op 12 januari 2000 op 49 jarige leeftijd. Al in 1973 besloot de naamgeefster de Redding Maatschappij in haar testament te gedenken.

De Jeanine Parqui vervangt de reddingboot Kapiteins Hazewinkel. De voornaamste reden is het vergroten van de gereddencapaciteit (van 90 naar 120 personen) en actieradius (van 6 naar 16 uur). De Kapiteins Hazewinkel wordt met de komst van de Jeanine Parqui toegevoegd aan de reservevloot van de KNRM. Als reserveboot zal de Kapiteins Hazewinkel langs de gehele kust worden ingezet, in geval een operationele reddingboot - om wat voor reden dan ook - tijdelijk uit de vaart is.
Provincie:
Tag(s):