vrijdag, 3. augustus 2007 - 9:26

Aanpak wateroverlast Kamperland

Kamperland

Half augustus begint het waterschap met het graven van een nieuwe sloot tussen de Ruiterplaatweg en de bestaande watergang. Hierdoor kan het regenwater uit de kern van Kamperland directer afgevoerd worden naar gemaal Jacoba aan de Spuidijk.

Ook rond het gemaal neemt het waterschap maatregelen om wateroverlast bij extreme regenval te voorkomen. Hier wordt eveneens een nieuwe waterloop langs het gemaal gegraven, een zogenaamde bypass. Door de aanleg van de bypass worden twee afvoergebieden aan elkaar gekoppeld. Hierdoor kunnen beide gebieden in geval van wateroverlast gebruik maken van elkaars waterberging en afvoer-mogelijkheden.

Na de wateroverlast in augustus 2005 hebben gemeente en waterschap de knelpunten in beeld gebracht. Samen zijn maatregelen bedacht om herhaling te voorkomen. Gemeente Noord-Beveland is begin dit jaar aan de slag gegaan binnen de bebouwde kom. Hier is de riolering aangepast en wordt regenwater afgekoppeld. Op die manier hoeft het riool geen ‘schoon’ regenwater te verwerken en kan dit direct naar de waterlopen buiten het dorp geleid worden.

Daar zorgt waterschap Zeeuwse Eilanden er nu voor dat de waterlopen ruim genoeg zijn om al dat water te bergen en af te voeren. Het werk wordt uitgevoerd door Scheepers bv uit Oud-Gastel en duurt ongeveer zes weken. De totale projectkosten bedragen € 350.000,-.

De grond die vrijkomt bij het aanleggen van de waterlopen wordt afgevoerd naar een perceel buiten het dorp. Hiervoor is het wel noodzakelijk om door het dorp te rijden. Dit kan enige hinder veroorzaken. Gelukkig is de overlast tijdelijk, wat blijft is een verbeterde afvoer van water.
Provincie:
Tag(s):