dinsdag, 4. september 2007 - 9:31

Aantal anonieme meldingen via 'M' blijft stijgen

Amsterdam

Sinds de invoering van de anonieme tiplijn, op 4 september 2002, wordt de lijn per dag door 200 burgers gebeld. Na 5 jaar zijn in totaal een kwart miljoen gesprekken gevoerd. De invoering van de lijn is niet zonder slag of stoot verlopen. De lijn werd vooral gezien als kliklijn.

Ook de advocatuur stond niet te trappelen bij de invoering van de meldlijn. De kritiek bestond vooral op het feit dat de informatie die via ´M´ verkregen was, niet controleerbaar zou zijn. De organisatie achter ´M´ weerlegt deze kritiek aan de hand van het aantal gerechtelijke uitspraken.

Door alle tips en onderzoeken van de partners van M. werden al 4.500 verdachten van straat gehaald. Over vijf jaar gezien leidt gemiddeld 1 op de 11 meldingen tot een aanhouding. Bovendien is het aantal misdrijven dat wordt opgelost mede dankzij anonieme tips bij M. de afgelopen jaren flink gestegen van 315 zaken in 2003 tot maar liefst 1.139 in 2006.

Om de mogelijkheid van het geven van tips verder uit te breiden, wordt bekeken of een ´M´ melding ook via internet gedaan kan worden.
Provincie:
Tag(s):