woensdag, 12. september 2007 - 10:19

Aantal schuldsaneringen fors gedaald

Enschede

In het tweede kwartaal van 2007 werden bijna 3,6 duizend schuldsaneringen uitgesproken. Dat is 8 procent minder dan in dezelfde periode van 2006. Zo’n grote daling van de kwartaalcijfers heeft zich sinds het ingaan van de regeling in 1998 nog niet voorgedaan. Dit blijkt uit de jongste cijfers van het CBS.

In het eerste kwartaal van 2007 was overigens nog sprake van een stijging van bijna 9 procent ten opzichte van 2006. De in het tweede kwartaal waargenomen daling kan dan ook van tijdelijke aard zijn.

Het gemiddeld aantal schuldsaneringen per maand per 100 duizend inwoners daalt voor personen onder de 35 jaar al sinds 2005. Onder 35-plussers echter stijgt het aantal schuldsaneringen nog steeds.
Op grond van de meest recente kwartaalcijfers is alleen bij de 65-plussers nog een stijging zichtbaar ten opzichte van het tweede kwartaal van 2006. Bij deze laatste groep komen naar verhouding echter nog altijd minder schuldsaneringen voor dan bij de andere leeftijdsgroepen.
Provincie:
Tag(s):