zondag, 8. juli 2007 - 17:42

AAP in Marokko in actie tegen smokkel van bedreigde Berberapen

Almere

AAP komt deze zomer aan de Spaans-Marokkaanse grens in actie om de illegale handel in de met uitsterven bedreigde berberapen vanuit Marokko naar Europa tegen te gaan. Zo verzorgde AAP vorige week een training voor Spaanse douanebeambten om deze illegale praktijken te minimaliseren. Ook zal AAP een maand lang flyeren bij de veerboten om te voorkomen dat toeristen berberapen vanuit Marokko mee terug nemen. Met steun van de Nederlandse ambassade wil AAP tijdens deze actie zo'n 250.000 auto's tot stoppen brengen, om ruim een half miljoen Europeanen voor te kunnen lichten.

In Marokko worden jonge berberaapjes in het wild gevangen en op markten aan toeristen verkocht. De aapjes worden naar Europa gesmokkeld en als huisdier gehouden. Dit wordt steeds populairder, hoewel het streng verboden is. Apen zijn ongeschikt als huisdier en daardoor eindigen de berberaapjes al snel bij AAP. Bij AAP is echter niet genoeg plaats voor alle berberapen die opvang nodig hebben. Momenteel heeft AAP 42 berberaapjes in de opvang. Nog eens 81 staan er op de wachtlijst.

Volgens recente cijfers worden jaarlijks zo'n 300 jonge berberaapjes in de bossen van Marokko gevangen en naar Europa gesmokkeld. Mede door deze handel is de populatie berberapen in Marokko sinds de jaren '70 gedaald van 17.000 tot slechts 8.000 dieren. Wereldwijd leven er nog maar 12.000 berberapen in het wild.

Europa is voor Afrika een grote afzetmarkt voor (illegale) handel in dieren. 's Zomers reizen miljoenen Europese toeristen via Zuid-Spanje naar Afrika. Tijdens de trainingen aan de grens erkenden de douanebeambten dan ook dat Spanje een grote verantwoordelijkheid heeft in het bestrijden van illegale handel in exotische dieren. De Spaanse douane heeft al veel kennis en goede wil op dit gebied, maar in de praktijk blijkt handhaving vaak nog lastig. Hierin zal AAP in de toekomst ondersteuning bieden. De training van AAP was de eerste in zijn soort en werd met veel enthousiasme ontvangen.
Provincie:
Tag(s):