woensdag, 21. november 2007 - 20:09

“Dit verklaar en beloof ik…�

Assen

De Gemeente Assen staat voor de integriteit van de organisatie en haar medewerkers. Om dat te onderstrepen wordt een regeling over nevenwerkzaamheden vastgelegd, en komt er een lijst van kwetsbare functies en mogelijke financiële belangen. Alle ambtenaren gaat gevraagd worden de eed of belofte af te leggen.

Het nieuwe integriteitsbeleid komt voort uit afspraken die vorig jaar zijn gemaakt tussen onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Raad van Hoofdcommissarissen, het Korpsbeheerdersberaad en de Minister van Binnenlandse Zaken. De extra aandacht voor dit onderwerp kwam voort uit verschillende spraakmakende misstanden elders in het land waarin ambtenaren een scheve schaats hadden gereden.

Het gemeentebestuur in Assen twijfelt niet aan de integriteit van de ambtenaren maar vindt het wel belangrijk om gedragsregels en basisnormen (opnieuw) te bespreken en vast te leggen. In de daarvoor opgestelde gedragscode wordt aandacht besteed aan bijvoorbeeld het zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke dossiers, met gemeentelijke eigendommen en aan het fatsoenlijk bejegenen van burgers en bedrijven. Met het afleggen van de eed of belofte conformeert de ambtenaar zich expliciet aan deze code.

Als eersten zijn de leidinggevenden aan de beurt. Op woensdag 5 december leggen de directeuren en afdelingshoofden de eed af. De overige medewerkers volgen de maanden erna. Mensen die nieuw in dienst komen bij de gemeente leggen de eed af bij hun aanstelling.
Provincie:
Tag(s):