dinsdag, 6. november 2007 - 10:44

Afvalstoffen-heffing Delfzijl iets lager

Delfzijl

Het college stelt de raad van Delfzijl voor de reinigingsrechten en afvalstoffenheffing voor 2008 vast te stellen. Uitgangspunt bij de bepaling van de tarieven is het beleid dat het geheel kostendekkend moet zijn.

Voor 2008 is daarom een kosten/baten analyse gemaakt en hieruit blijkt dat de kosten voor het verwerken van het afval zijn gedaald met 3%. Hierdoor vallen de tarieven iets gunstiger uit dan het lopende jaar.

Afvalstoffenheffing
- Basistarief € 152,40 ( in 2007 € 156,55)
- Tarief éénpersoonshuishouding € 236,40 ( in 2007 € 244,24)
- Tarief meerpersoonshuishouding € 298,40 ( in 2007 € 307,54)

Reinigingsrechten
- Tariefgroep I € 276,-- ( in 2007 € 285,-- )
- Tariefgroep II € 386,-- ( in 2007 € 398,-- )
- Tariefgroep III € 578,-- ( in 2007 € 597,50)
Provincie:
Tag(s):