vrijdag, 20. juli 2007 - 16:56

AID neemt tweehonderd schapen in beslag

In opdracht van de officier van justitie heeft de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit woensdag 18 juli bij een veehouder in het Overijsselse Salland 204 verwaarloosde en zieke schapen in beslag genomen. Ook werden op verschillende plaatsen vijf dode schapen aangetroffen. Deze dieren zijn waarschijnlijk door verwaarlozing om het leven gekomen.

De AID werd door de politie op de hoogte gebracht van de verwaarlozing. Een ingeschakelde dierenarts constateerde dat de schapen vermagerd zijn. Ook ontbrak het de dieren aan verzorging, waardoor veel dieren kreupel zijn en een wormbesmetting hebben. Ook werd bij veel dieren de ziekte Myasis vastgesteld. De schapen zijn overgebracht naar een opvangadres waar zij verzorging krijgen. Op dit moment zijn er geen dieren meer op het bedrijf.

De veehouder is aangehouden en in verzekering gesteld voor het vertonen van agressief gedrag tegen medewerkers van de AID. De man is in het voorjaar al geverbaliseerd voor de Destructiewet, toen er ook dode dieren op zijn bedrijf werden aangetroffen. Deze wet schrijft voor dat dode dieren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk de eerstvolgende werkdag bij het destructiebedrijf moeten worden aangemeld.
Provincie:
Tag(s):