woensdag, 22. augustus 2007 - 14:47

Amsterdam telt 177 nationaliteiten

Amsterdam

Sinds 1 januari 2007 bestaat de Amsterdamse bevolking uit 177 nationaliteiten. In 2006 is er één nationaliteit, die van het land Malawi, bijgekomen. Daarmee staat Amsterdam wereldwijd aan de top van steden met een grote bevolkingsdiversiteit. Ter vergelijking: de stad Antwerpen telde 164 nationaliteiten in 2005 en de laatste bekende gegevens van New York spreken over ongeveer 150 nationaliteiten. Dit heeft de gemeente Amsterdam bekendgemaakt.

Het aandeel van inwoners met alleen een Nederlandse nationaliteit is in vergelijking met 1 januari 2006 verminderd met 1.051 personen. Met 3.055 personen is er sprake van een toename van het aantal Nederlanders met één vreemde nationaliteit.

Er zijn 2.082 minder geregistreerde vreemdelingen. Het totaal aantal inwoners van Amsterdam is evenals in voorgaande jaren in 2006 licht toegenomen tot 743.104 op 1 januari 2007. Tot op heden heeft de trend in de bevolkingsgroei zich sinds 1997 doorgezet. Op 30 juni 2007 waren er in Amsterdam weer meer inwoners: namelijk 745.993.
Provincie:
Tag(s):