woensdag, 12. december 2007 - 14:15

Amsterdamse raamprostitutie met tien procent gedaald

Amsterdam

Met de verkoop van de 51 ‘ramen’ van Charles Geerts daalt het aantal ramen in de stad. Geerts was min of meer tot deze verkoop gedwongen omdat de gemeente Amsterdam op grond van de wet Bibob de exploitatievergunningen voor deze ‘ramen’ dreigde in te trekken.

In samenwerking met de gemeente Amsterdam wil Stadsgoed deze panden een andere bestemming geven waardoor er 51 ‘ramen’ uit de markt worden gehaald. Tot nu toe was echter niet duidelijk hoeveel ‘ramen’ er in totaal in Amsterdam zijn en dus ook niet wat deze verkoop voor de voorraad betekent.

Volgens schatting is het aantal ramen nu dat de panden van Geerts een andere bestemming krijgen met 10 procent gedaald. Er zijn in Amsterdam drie gebieden met raamprostitutie, waarvan twee in stadsdeel Centrum. Het grootste gebied is het noordelijk deel van de Burgwallen en omgeving met bijna 380 ramen.

Deze omgeving is al heel lang het belangrijkste werkgebied van prostituees. Al in 1413 werkten er prosituees. Daarnaast zijn er het gebied rond het noordelijk deel van het Singel en de Spuistraat ruim 90 ‘ramen’. In stadsdeel Oud-Zuid zijn er op de Ruysdaelkade en omgeving 27 ‘ramen’.

De bordelen en seksclubs zijn meer over de stad verspreid, hoewel de meeste zich in stadsdeel Centrum bevinden. Geerts was eigenaar van 51 ramen terwijl de meeste eigenaren 1 of 2 panden bezitten, een enkeling heeft er tien. Vanaf 2000 is het aantal locaties verminderd en de straatprostitutie is in Amsterdam helemaal verdwenen.
Provincie:
Tag(s):