woensdag, 29. augustus 2007 - 16:46

Asbest aangetroffen in Haven amsterdam

Amsterdam

Nadat tijdens saneringswerkzaamheden van grond bij het bedrijf Eurotank in de haven van Amsterdam in juli asbest aangetroffen werd moesten er direct maatregelen genomen worden. Na de vondst zijn de Arbeidsinspectie en de gemeente Amsterdam meteen ter plaatse een onderzoek gestart. Om de betrokken delen van het terrein zijn hekken geplaatst waardoor het terrein beperkt toegankelijk is. Woensdag 29 augustus is bekend gemaakt dat nader onderzoek duidelijk moet maken waar de asbest vandaan komt.

De bedrijfsactiviteiten waren in juli op een deel van het terrein enkele dagen stilgelegd. Inmiddels is het bedrijf weer operationeel nadat op last van de Arbeidsinspectie (ministerie van Sociale Zaken) beschermende maatregelen op het terrein zijn genomen. Door de GGD Amsterdam is geconcludeerd dat er geen sprake is van blootstellingrisico voor mensen in de omgeving.

De Arbeidsinspectie heeft Eurotank opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de risico’s voor de werknemers van het bedrijf. Op bepaalde delen van het terrein worden vanaf juli de werkzaamheden met beschermende kleding uitgevoerd. Op andere delen van het terrein wordt nog onderzoek verricht.

De provincie Noord-Holland is de vergunningverlener voor dit olieoverslagbedrijf. Zij controleert op de uitvoering van bedrijfsactiviteiten, in dit geval het overslaan van olie en benzine.

Uit nader onderzoek zal moeten blijken waar het asbest vandaan komt. Ook wordt bekeken hoe en wanneer gestart kan worden met de asbestsanering. De werkzaamheden zijn gebonden aan strenge regels om gevaar voor de volksgezondheid te voorkomen. De beoordeling of deze sanering op de juiste wijze wordt uitgevoerd is de bevoegdheid van de gemeente Amsterdam (Dienst Milieu en Bouwtoezicht).

De betrokkenen van de huidige saneringwerkzaamheden op het terrein en de werknemers zijn inmiddels geïnformeerd.
Provincie:
Tag(s):