zaterdag, 7. juli 2007 - 21:04

Assen wordt lid van Klimaatverbond

Assen

De Vereniging Klimaatverbond Nederland heeft als doel het klimaat- en milieubeleid op een hoger plan te brengen. Ruim 120 gemeenten en provincies zijn lid van de vereniging. Assen binnenkort ook. De vereniging treedt op als belangenorganisatie en als platform voor het uitwisselen van kennis en ervaring.

Lidmaatschap van het Klimaatverbond kost de gemeente Assen ca. € 400,- per jaar. De vereniging biedt de gemeente daarvoor belangenbehartiging bij hogere overheden en subsidieverstrekkers, informatie-uitwisseling via website en nieuwsbrief en toegang tot allerhande subsidies. Via de Europese organisatie, Climate Alliance, is ook kennis beschikbaar over Europese subsidies.

De gemeente Assen heeft milieu en klimaat hoog in het vaandel staan. Zo heeft de gemeente in februari besloten om in 2020 een CO2 neutrale gemeente te willen zijn. Om dat te bereiken wil de gemeente onder andere op een aantal terreinen onderzoek doen naar de mogelijkheden van duurzame energie en energiebesparing.

Voor de nieuwe woon- en werkgebieden in de stadsrandzone wordt geïnventariseerd wat de mogelijkheden zijn om die energiezuinig te maken. Ook wil het College weten of duurzame energieopwekking en energiebesparing voor de hele stad kan worden toegepast. Nieuwe gemeentelijke gebouwen worden energieneutraal gebouwd. Dit betekent dat er evenveel energie wordt opgewekt als gebruikt. Verder gaat de gemeente de CO2 uitstoot als gevolg van woon-werkverkeer en dienstreizen compenseren door het aanplanten van bos.
Provincie:
Tag(s):