woensdag, 27. juni 2007 - 7:29

Bakkerijmuseum wint cultuurprijs

Medemblik

Het Bakkerijmuseum ‘De Oude Bakkerij’ in Medemblik heeft een prijs gewonnen. Het gaat om een prijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds. De prijs is voor culturele arbeid en het museum in Medemblik heeft deze voor 2007 gewonnen.

Met deze toekenning wordt grote waardering geuit voor de inspanningen die het bestuur en de vele vrijwilligers op de kop af 25 jaar leveren om het museum in stand te houden. Het museum biedt een interessante collectie, boeiende exposities en verschillende activiteiten voor jeugdige bezoekers.

23 juni werd de prijs in de Bonifaciuskerk te Medemblik uitgereikt. Commissaris van de Koningin, de heer H.C.J.L. Borghouts en voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland reikte de prijs uit.

Prijs voor culturele arbeid
Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland heeft deze prijs in 1990 ingesteld. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon, een groep van personen of een instelling die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op cultureel gebied in het algemeen, op het gebied van de amateuristische kunstbeoefening in het bijzonder, of op het gebied van het natuurbehoud.
Provincie:
Tag(s):