woensdag, 14. november 2007 - 9:43

Bijstand-ontvangers hebben 1,3 miljard euro schuld bij gemeenten

Amsterdam

Eind juni 2007 bedroeg de totale schuld van (ex-)bijstandsontvangers bij gemeenten bijna 1,3 miljard euro. Het grootste deel van deze schuld, 705 miljoen euro, bestond uit terugvorderingen vanwege onterecht ontvangen betalingen.

Een ander groot deel van de schuld is ontstaan doordat personen in het kader van de bijstand geld geleend hebben van de gemeente (420 miljoen euro), bijvoorbeeld voor het opstarten van een eigen bedrijf of voor de aankoop van een wasmachine of koelkast.

Bij 60 procent van de vorderingen bedroeg de schuld minder dan duizend euro. Bij 12 procent ging het om een bedrag van meer dan 5 duizend euro. Op ruim driekwart van de vorderingen, met een totaalbedrag van bijna 1 miljard euro, vond eind juni 2007 geen terugbetaling plaats.
Categorie:
Tag(s):