maandag, 3. september 2007 - 14:36

Bijzonder Hoogleraar voor Waterbeheer benoemd

Den Haag/Middelburg

De Stichting Leerstoel Sultan Qaboos bin Said Al Said (ACSQ) en Roosevelt Academy/Universiteit Utrecht zijn verheugd de benoeming aan te kondigen van Prof. Dr.Ruud J.Schotting tot Bijzonder Hoogleraar op de Leerstoel ‘Quantitative Water Management in Semi-Arid Regions’ aan de Roosevelt Academy in Middelburg, Nederland.

Prof. Dr. Schotting gaat aan de slag op 1 september 2007 voor een verlengbare periode van 5 jaar. Hij is Associate Professor Environmental Hydro(geo)logy aan de Universiteit Utrecht en Senior Advisor bij TNO, en heeft ruime ervaring op het vlak van nationale en internationale wetenschappelijke onderzoeksprojecten.

“Deze Leerstoel is een belangrijke troef voor de Roosevelt Academy. Het gekozen onderzoeksgebied was een vanzelfsprekende keuze: we zijn gevestigd in Zeeland, de provincie waarin water in al haar facetten, bij uitstek, een prominente rol speelt. Niet alleen in het verleden, maar zeker ook in de toekomst. Hierdoor zal de Leerstoel niet alleen een internationale wetenschappelijke rol vervullen, maar ook voor de Zeeuwse gemeenschap van betekenis zijn. De Roosevelt Academy kijkt uit naar de samenwerking met een dergelijke uitmuntende onderzoeker�, aldus Prof. Dr. Hans Adriaansens, Decaan van de Roosevelt Academy.

De Leerstoel richt zich op onderzoek inzake fundamentele hydro(geo)logische problemen en de specifieke problemen waarmee (half)droge gebieden te kampen hebben. Typische voorbeelden zijn het beheersen van zeewaterintrusie voor een optimale bescherming van zoetwaterbronnen, industriële verontreiniging van grond- en oppervlaktewater en het hergebruik van verschillende soorten water. Prof. Dr. Schotting: “Ik heb mij altijd al willen wijden aan onderzoek aan relevante wetenschappelijke waterproblemen. Echt iets nuttigs voor de samenleving. Het mogen bezetten van deze Leerstoel biedt mij de unieke kans een brug slaan tussen het natte Nederland met zijn deltagebied en het halfdroge, of semi-aride, Oman.�

Volgens Rio D. Praaning, Algemeen Secretaris van de ACSQ Stichting, was “Zijne Majesteit Sultan Qaboos van Oman zijn tijd vooruit toen hij in 1988 de waterbronnen van zijn land uitriep tot ‘natuurlijke rijkdom’�. De Leerstoel werd naar Zijne Majesteit de Sultan genoemd vanwege diens voortdurende zorg voor zowel mens als natuur. Dat de vorst hiermee instemde, had alles te maken met zijn intensieve steun voor de relaties tussen de Golf en de Europese Unie in het algemeen en tussen Oman en Nederland in het bijzonder. Oman streeft ernaar zijn economie te diversifiëren, weg van olie en gas welke nog steeds ’s lands belangrijkste bron van inkomsten vormen. Er wordt steeds meer geïnvesteerd in de openbare en bedrijfssectoren; daarbij speelt water een cruciale rol.

De belangrijkste sponsors van de Leerstoel zijn C. Steinweg Handelsveem B.V., InterContinental Hotels Group, PA International, Shell Representative Office Oman en Schelde Naval Shipbuilding. Co-sponsors zijn Alcan Inc., Vitol Holding B.V. en Van Oord.
Provincie:
Tag(s):