vrijdag, 28. september 2007 - 8:58

Bovenregionale recherche is succes

Den Haag

Met de invoering in 2004 van zes vaste, bovenregionale rechercheteams bij de Nederlandse politie is er een stevige organisatie van de grond gekomen voor de opsporing van bovenregionale middencriminaliteit, fraude en milieucriminaliteit. Dit blijkt uit een evaluatieonderzoek door de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid naar de bovenregionale recherche.

Als onderdeel van de versterking van de opsporing zijn in 2004 de nationale en de bovenregionale recherche opgericht. In de bovenregionale recherche werken de politiekorpsen via zes vaste samenwerkingsgebieden met elkaar aan de bestrijding van de bovenregionale criminaliteit.

De teams hebben zaken opgepakt die anders zouden blijven liggen. De teams boekten ook succes: vrijwel alle zaken die de bovenregionale recherche heeft opgespoord, hebben geleid tot veroordelingen, waaronder veel vrijheidsstraffen.

Het aantal onderzoeken nam in de loop van de eerste drie jaar wel iets af. Dit komt doordat bij zwaardere en ingewikkelde zaken het onderzoek langer duurde dan vooraf was gedacht.

De ministers Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Hirsch Ballin van Justitie hebben het rapport van de inspectie naar de Tweede Kamer gestuurd. Zij zullen later dit jaar hun reactie geven.
Provincie:
Tag(s):