maandag, 18. juni 2007 - 12:47

Burgemeester en wethouders gemeente Sneek voeren nachtschouw uit op ’t Ges

Sneek

Burgemeester drs. A.A.M. Brok en de wethouders J. Bargboer en T. Metz voeren maandagavond 18 juni vanaf 23.00 een nachtschouw uit op bedrijventerrein ’t Ges. Zij doen dit samen met vertegenwoordigers van politie, brandweer en Handel en Industrie Sneek. Tijdens de nachtschouw wordt gelet op zaken als brandveiligheid, inbraakgevaar en kwetsbare, donkere plekken.

De nachtschouw op ’t Ges, die voorafgegaan is door een dagschouw op 14 juni, is één van de activiteiten die ondernomen worden om het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor bedrijventerreinen te krijgen. Ook op de bedrijventerreinen Houkesloot en De Hemmen-A7 worden een dag- en nachtschouw uitgevoerd. Naast deze fysieke inspectie maakt een schriftelijke enquête onder alle ondernemers die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen, deel uit van de risicoanalyse.

Naast de gemeente Sneek, brandweer Sneek, politie Fryslân en HIS zijn het Regionaal Platform Criminaliteitsbestrijding Fryslân en MKB-Nederland betrokken bij het veiliger maken van de drie bedrijventerreinen in de gemeente.

De gemeente verwacht dat Sneek in het najaar het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen krijgt.
Provincie:
Tag(s):