zaterdag, 15. september 2007 - 10:00

Burgemeester sluit dancings

Zeist

Burgemeester Janssen heeft vrijdag besloten om dancing Chaos aan de Jagerlaan en Club 1862 aan Slotlaan met ingang van zaterdag 15 september a.s. vanaf 22.00 uur gedurende 10 dagen te sluiten. De reden van sluiting is een veelheid van ordeverstoringen en aantastingen van het woon- en leefklimaat.

Het gaat om geluidhinder op straat, vechtpartijtjes, urineren, vernielingen etc. tot laat in de nacht. Hierover ontving de gemeente vanaf het begin van het jaar diverse signalen van buurtbewoners. Voor een aanmerkelijk deel blijken de klachten terecht, zoals ook is aangegeven door de politie. Van die zijde is ook een (tijdelijke) sluiting geadviseerd.

Ook bleek er sprake te zijn van overschrijdingen van het geluidsniveau in de zaken, het niet altijd adequaat optreden van portiers/personeel, het niet aanwezig zijn van leidinggevenden, een niet toegestane doorloop tussen de twee zaken en een te laat ingediend Veiligheidsplan. Het gaat naar het oordeel van de burgemeester om een optelsom, die heeft geleid tot deze maatregel.
Provincie:
Tag(s):