vrijdag, 6. juli 2007 - 18:56

Campagne zorgt voor veel meldingen illegaal transport

Amsterdam

De campagne van Meld Misdaad Anoniem tegen illegale grondtransporten heeft geleid tot een stijging van het aantal meldingen over milieudelicten. Sinds de start van de campagne op 3 april kwamen er in totaal 49 meldingen binnen. Ter vergelijking: in 2006 waren dit er in dezelfde periode 28.

Van de meldingen is 86% voor de politie bruikbaar. Hiervan zijn er tot nu toe 14 in onderzoek genomen. Een aantal tips ging over het illegaal dumpen van (verontreinigde) grond. Een ervan heeft inmiddels geleid tot een afgeronde zaak. Doordat de melder een duidelijke signalement en kenteken had doorgegeven kon de dader na enig speurwerk getraceerd worden.

Deze dader heeft inmiddels bekend en tegen hem is proces-verbaal opgemaakt. Een andere tip die via Meld Misdaad Anoniem is binnengekomen gaat over illegale handelingen met grond. Gezien de omvang van deze illegale handelingen zal dit door Amsterdam grootschalig worden opgepakt.

De campagne, die zich richt op chauffeurs die grondtransporten uitvoeren, is nog maar enkele maanden onderweg, maar het lijkt erop dat met de mogelijkheid van het anoniem melden van milieucriminaliteit het goede pad is ingeslagen. Verwacht wordt dat 'goed voorbeeld goed zal doen volgen'.
Provincie:
Tag(s):