donderdag, 3. mei 2007 - 20:10

College wil meer kleur op de Groningse arbeidsmarkt

Groningen

De gemeente Groningen gaat de komende jaren extra maatregelen treffen om de positie van allochtonen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Momenteel zijn mensen met een niet-westerse achtergrond 2,2 keer zo vaak aangewezen op een bijstandsuitkering als de gemiddelde stadjer, en groeit het verschil nog steeds. Het college wil de trend ombuigen en realiseren dat de werkloosheid van allochtonen in 2010 hooguit twee keer het gemiddelde bedraagt.

Om haar doel te bereiken gaat de gemeente onder andere mentoren inzetten voor de begeleiding van allochtone werkzoekenden, medewerkers van de dienst Sozawe gericht trainen, en werkgevers wijzen op het belang van een gemengd personeelsbestand. Ook worden allochtonen begeleid bij het opstarten van een eigen bedrijf, en geeft de gemeente zelf het goede voorbeeld door werk- en taalstageplaatsen beschikbaar te stellen. Eind dit jaar volgt een plan om de instroom van allochtonen binnen de gemeentelijke organisatie te bevorderen, en met grotere werkgevers worden concrete afspraken gemaakt over stages, werkleerplekken en reguliere banen.

In totaal presenteert het college achttien voorstellen aan de raad. Wethouder Peter Verschuren van Sociale Zaken en Integratie licht toe: ‘We hebben de afgelopen maanden met een aantal experts gesproken en veel van hun ideeën overgenomen. Dat zijn grote zaken, zoals het ontwikkelen van instrumenten om allochtonen beter te kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt, maar ook heel concrete. Zo gaan we bijvoorbeeld een ‘diversiteitsprijs’ instellen voor het bedrijf dat het beste werk maakt van de inkleuring van zijn personeelsbestand, en ga ik ook zelf met groepen allochtonen op bezoek bij werkgevers – om over en weer begrip te kweken en infomatieachterstanden op te heffen.’
Provincie:
Tag(s):