vrijdag, 14. september 2007 - 19:20

Contactcirkel voor ouderen wint eerste prijs

Tilburg

Contactcirkel De Ontdekking heeft de eerste prijs gewonnen voor vernieuwende projecten in de ouderenzorg in Tilburg. Juryvoorzitter Els Aarts overhandigde namens de gemeente Tilburg een bedrag van € 2500 tijdens Tilburg Treffend op 14 september. "Het is fantastisch hoe ouderen in dit project zelf hun eenzaamheid oplossen.

De vrijwilligers doen erg veel voor anderen, maar kunnen daardoor ook hun eigen talenten ontplooien. De deelnemers ondersteunen elkaar, doen nieuwe contacten op, durven samen weer dingen te ondernemen waar ze alleen niet aan toe kwamen", aldus Aarts.

Contactcirkel de Ontdekking is echt een project voor en door ouderen. Het wordt ondersteund door de Twern, het Nederlands Rode Kruis en Seniorweb Tilburg.

Het activiteitennetwerk Reeshof bestaat uit twaalf actieve ouderenverenigingen uit de wijk Reeshof, en wordt begeleid door de ouderenwerker van de Twern. Zij komen regelmatig bij elkaar om activiteiten af te stemmen. Ook werken ze samen aan grote initiatieven, zoals de jaarlijkse Dag van de Reeshof-ouderen, ouderencarnaval en ander amusement. Aarts: "De jury is aangenaam getroffen door het enthousiasme van al die bestuursleden die hun schouders er onder zetten om dingen te organiseren. En door de bereidheid om goed af te stemmen, zodat optimaal gebruik wordt gemaakt van menskracht en middelen." Het Activiteitennetwerk heeft € 1500 ontvangen.

Makandra Huntu biedt dagverzorging voor Surinaamse en Antilliaanse ouderen. Thebe heeft dit project in nauwe samenwerking met Surinaamse Ouderen Tilburg (SOT) opgezet. Ouderen die eerder geen gebruik maakten van dagverzorging, zijn nu trouwe bezoekers geworden van Makandra Huntu. Er zijn veel enthousiaste vrijwilligers bij betrokken, die samen met de beroepskrachten erg hun best doen om te zorgen voor gezelligheid. Zij kregen uit handen van Aarts een bedrag van € 1000.

De Geheugenwinkel is een project van Stichting de Wever. De adviezen en hulpmiddelen zijn daardoor zeer waardevol en praktisch. Daardoor wordt het schrikbeeld dat dementie bij veel mensen oproept, genuanceerd, en kunnen patiënten en mantelzorgers er beter mee omgaan. De provincie Noord-Brabant heeft hiervoor € 500 beschikbaar gesteld.

De jury bestond uit: Pauline Hirsch Ballin (voorzitter van de Raad van beheer van een zorginstelling), Brigite van Haaften (gedeputeerde van de Provincie Noord-Brabant voor o.a. participatie en generatiebeleid) en Els Aarts (coördinerend wethouder Wmo van de gemeente Tilburg).
Provincie:
Tag(s):