dinsdag, 26. juni 2007 - 14:26

Cursus voor Psychiatrie in de familie

Hoogezand

In september 2007 start bij voldoende deelname de vernieuwde cursus ‘Psychiatrie in de familie’. De cursus is bedoeld voor directbetrokkenen van mensen met psychiatrische problematiek. Afgelopen jaar is deze cursus op proef uitgevoerd. Na afloop gaven deelnemers aan zich aanmerkelijk minder belast te voelen in de omgang met degene met problemen.

De deelnemers krijgen informatie over ziektebeelden en leren om anders om te gaan met het gedrag van hun familielid of partner. Veel directbetrokkenen voelen zich machteloos in het contact met degene met psychiatrische problematiek. Iedereen die dit meemaakt kan meepraten over de overbelasting, angst, soms ook conflicten en eenzaamheid die dit met zich meebrengt.

Mensen die zichzelf hierin herkennen kunnen baat hebben bij de cursus ‘Psychiatrie in de familie’. In de cursus komen thema’s aan de orde als: psychiatrische problemen en het effect op de omgeving, overbelasting, communicatie en grenzen stellen, zorgrol, oplopende emoties en noodplan, sociale steun, omgaan met de hulpverlening. Het is géén therapiegroep!

De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten en een vervolgbijeenkomst. Start: dinsdag 18 september. Overige data: 25 september, 2, 9 en 23 oktober, 6 en 20 november, 4 en 18 december, 15 januari en 19 februari 2008. Tijd 19.30 tot 21.30 uur. Plaats: Linis Hoogezand, Gorecht-Oost 175. Belangstellenden kunnen zich aanmelden tot 27 augustus. Met alle deelnemers wordt een kennismakingsgesprek gehouden bij het Steunpunt Mantelzorg in Hoogezand, Haydnlaan 2.

De cursus is een activiteit van het samenwerkingsverband ‘Mantelzorg en ggz’ van Steunpunt Mantelzorg Hoogezand, Thuiszorg Groningen, Lentis (Linis, Welnis en Jonx), Familievereniging Lentis.

Voor de folder, vragen en aanmelding kan men contact opnemen met Ellen Siegert (preventiefunctionaris) Welnis Preventie, telefoon (050) 522 32 98, e-mail e.siegert@lentis.nl.
Provincie:
Tag(s):