maandag, 12. november 2007 - 11:38

Dag van Respect in Flevoland

Almere

Op 15 november a.s. staat respect centraal tijdens de tweede Dag van Respect. De Dag van Respect streeft ernaar om kinderen te laten beleven hoe leuk het is om met respect met elkaar en het milieu om te gaan.

"Dood na ruzie door pen, Televisieploeg bekogeld, Opnieuw auto in brand in Amsterdam-Slotervaart, Moord kost samenleving 3,2 miljoen", zomaar wat koppen uit het nieuws van afgelopen week waaruit blijkt dat respect in onze samenleving helaas niet vanzelfsprekend is. De Dag van Respect vraagt daarom op 15 november aandacht voor respectvol gedrag en een respectvolle houding voor elkaar en de aarde. Niet alleen voor één dag maar altijd.

Gastlessen in de provincie Flevoland

Zo geven o.a. de commissaris van de Koningin de heer Jager en de burgemeester van de gemeente Noordoostpolder een gastles in de groepen 7 & 8 van verschillende Flevolandse basisscholen. De leerlingen hebben voorafgaand aan de gastles een respect lesprogramma gevolgd dat is samengesteld door de Stichting Dag van Respect en dat hebben zij gratis verkregen.

Respect voor mens, milieu en samenleving

De actualiteit van culturele diversiteit en milieu, vereist een niet aflatende aandacht voor het gedrag van alle inwoners in Nederland. Met respect wordt bedoeld de acceptatie van diversiteit en aandacht voor de leefomgeving. Dit kan betrekking hebben op religie, opvoeding, cultuur, natuur, dieren of water. Respect benadrukt bovendien de gelijkwaardigheid tussen mensen, óndanks of juist dánkzij de verschillen.

De initiatiefnemers van de Dag van Respect hopen dat deze dag uitgroeit tot een jaarlijks terugkerend moment van inspiratie en van kennisoverdracht over respect. Het is de bedoeling om kinderen, en daarmee tevens hun ouders, bewust te maken van het feit dat ze met hun eigen gedrag en houding hun eigen toekomst bepalen en dat een respectvolle houding leuk en noodzakelijk is voor henzelf en voor een prettige en duurzame samenleving voor iedereen.

Nieuwe website
Op de nieuwe website www.dagvanrespect.nl kunnen jong en oud hun respectprofiel invullen. Hiermee wordt een landelijke respectplek op het internet gevormd. De website maakt ook actief deel uit van het lespakket dat inmiddels is ontvangen door 35.000 leerlingen
Provincie:
Tag(s):