donderdag, 11. oktober 2007 - 9:14

Delft streeft naar ondergrondse hoogspannings-leiding

Delft

Delft dringt er bij de regering op aan om af te zien van de bovengrondse aanleg van een nieuwe hoogspanningsleiding van Beverwijk naar Wateringen en principieel te kiezen voor ondergrondse aanleg. Dat schrijft het college van Burgemeester en Wethouders van Delft woensdag in een brief aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken.

Hiermee herhaalt het college het Delftse standpunt over de hoogspanningleiding, waarop 380 kilovolt moet komen te staan.

Voor Delft is met name het traject aan de zuidkant van de stad relevant. Bovengrondse aanleg doet afbreuk aan het open karakter van het groengebied Midden Delfland. Ook om reden van volksgezondheid en natuurbehoud zou de regering moeten kiezen voor ondergrondse aanleg. Het gemeentebestuur wijst er bovendien op dat elders in de wereld wordt afgestapt van bovengrondse aanleg van hoogspanningsverbindingen: "Ondergronds wordt trend in en buiten Europa".

Delft schrijft de Kamer dat de kluwen aan gelijktijdig gestarte procedures, bij burgers de indruk kan doen ontstaan dat de regering een 'salamitactiek' toepast . "Dit draagt naar onze mening niet bij aan vertrouwen van de burger in de overheid in het algemeen én aan het vertrouwen in een zorgvuldige afweging van hun belangen bij deze hoogspanningsverbinding in het bijzonder", aldus het college.

De regering heeft gezegd dat de meerkosten van ondergrondse aanleg zou leiden tot "een (zeer) beperkte tariefstijging". Het college vraagt zich af om welk bedrag het gaat en is van mening dat in het geval van een tariefstijging van enkele centen, de grote voordelen van ondergrondse aanleg zwaar moeten wegen, omdat deze "over reeksen van jaren blijvend zijn voor mens, landschap, natuur en vogels".

Op 28 juni nam de raad unaniem een motie aan die het college opdracht gaf om alle bestuurlijke middelen in te zetten om ondergrondse aanleg dichterbij te brengen.
Provincie:
Tag(s):