dinsdag, 2. januari 2007 - 14:57

Een derde van Groningen leeft in armoede

Regio

Provinciale Staten van Groningen hebben onderzoek gedaan naar armoede in de provincie. Groningen heeft het hoogste armoedecijfer van Nederland. Groningers komen vaker in de schuldhulpverlening terecht dan landelijk. Ook is het gemiddelde schuldbedrag in Noord-Nederland hoger dan in de rest van Nederland. Uit onderzoek blijkt ook dat bijna een derde van de Groninger bevolking (grote) moeite heeft met rondkomen.

Provinciale Staten vinden dit zorgwekkend en onderzochten daarom wat de provincie mogelijk voor deze inwoners zou kunnen doen. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek vindt op 10 januari a.s. een brainstormbijeenkomst plaats. De Staten discussiëren dan over oplossingen, kansen en uitdagingen op het gebied van armoedebestrijding, vanuit de provinciale rol.

Wanneer wordt gesproken over armoede gaat het in eerste instantie om een gebrek aan geld. De indicator is vaak de lage-inkomensgrens die voor alle huishoudens dezelfde koopkracht vertegenwoordigt. In de provincie Groningen heeft circa 10 procent van de huishoudens een laag inkomen. Het landelijke gemiddelde is 9 procent.

De zes gemeenten waar relatief de meeste armoede voorkomt zijn Groningen, Bellingwedde, Delfzijl, Hoogezand-Sappemeer, Reiderland en Eemsmond.

Armoed komt vaak voor bij éénoudergezinnen. Daarnaast zijn vooral mensen zonder werk en arbeidsongeschikten bezorgd over hun inkomen. Opvallend is dat 65-plussers minder vaak moeite hebben met rondkomen dan jongere mensen. Om de eindjes zo goed mogelijk aan elkaar te knopen bezuinigen veel mensen vooral op uitgaan en vrijetijdsbesteding, kleding, vakantie, kranten en tijdschriften. Het minst vaak wordt bezuinigd op diverse medische voorzieningen, thuiszorg en de tandarts.
Provincie:
Tag(s):